Αναζήτηση

Δρ. Σπανός Κωνσταντίνος

 
 • Διευθυντής Ερευνών

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών
570 06 Βασιλικά, Θεσσαλονίκη


Τηλ.: 2310 461 172 & 3,  2310 461 411,  2310 461 637 (εσωτ.207)
Fax: 2310 461 341
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Σπουδές

 • Πτυχίο Δασολογίας (1982), Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • Μεταπτυχιακή Διατριβή (MPhil) (1992), School of Agricultural and Forest Sciences, U.C.N.W., Bangor, Μεγάλη Βρετανία (με πρόγραμμα υποτροφιών εξωτερικού του Ε.Μ.Π.).
 • Διδακτορικό Δίπλωμα (1995), Πανεπιστήμιο του Aberdeen, Μεγάλη Βρετανία (με πρόγραμμα υποτροφιών εξωτερικού του I.K.Y.).

Μεταδιδακτορική εκπαίδευση:

 • Εκπόνηση μεταδιδακτορικού έργου στη Γενετική Πληθυσμών (1996), The Swedish Agricultural University, Dep. of Forest Genetics and Plant Physiology, Umea, Σουηδία.

Αντικείμενο εργασίας

 • Δασική Γενετική
 • Βελτίωση Δασικών Ειδών
 • Μοριακή Γενετική - Βιοτεχνολογία
 • Ταχυαυξή πλατύφυλλα - Παραγωγή βιομάζας
 • Προστασία των Δασικών Γενετικών Πόρων
 • Δασική Βιοποικιλότητα

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Γενετική ποικιλότητα δασικών ειδών
 • Γενετική πληθυσμών
 • Εγκατάσταση/Εγγραφή σποροπαραγωγών συστάδων
 • Εγκατάσταση/Εγγραφή σποροπαραγωγών κήπων
 • Τράπεζες Γενετικού Υλικού
 • Γενετική βελτίωση ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτήρων  κωνοφόρων/πλατυφύλλων
 • Γενετική Bελτίωση της λεύκης και άλλων ταχυαυξών πλατυφύλλων
 • Μοριακή Γενετική - Βιοτεχνολογία
 • Βιομάζα - Βιοενέργεια
 • Προστασία των δασικών γενετικών πόρων
 • Βιοποικιλότητα - Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ ΤΩΝ...

Written on 12/08/2021, 08:12 by Administrator
  Διαχείριση βοσκήσιμων γαιών των πυρόπληκτων περιοχών, άρθρο του Διευθυντή του ΙΔΕ Δρ Θωμά...

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ...

Written on 07/08/2022, 05:54 by Administrator
    ΄Αρθρο της Δρ Μαγδαλινής Πλένιου, Ερευνήτριας ΙΔΕ σχετικά με την πρόσφατη πυρκαγία στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς - Λευκίμης Σουφλίου, διαβάστε περισσότερα...

Οι επιπτώσεις των πυρκαγιών του...

Written on 11/09/2023, 05:24 by Administrator
    Άρθρο του Εντεταλμένου Ερευνητή Δρ.Φώτιου Ξυστράκη, για την πυρκαγιά στην Π.Ε....

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 07/11/2023, 06:47 by fri
  Έχοντας υπόψη την αριθ. 46 απόφαση  της  15ης/31-10-2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 07/11/2023, 06:49 by fri
  Έχοντας υπόψη την αριθ. 47 απόφαση  της 15ης/31-10-2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο...