Αναζήτηση

 RESEARCH EXPERIENCE (2006-today)

 

2019-today.     Senior Researcher, Forest Research Institute, Hellenic Agricultural Organisaton-Demeter.

2018-2019.      Research Fellow, Hellenic Agricultural Organisaton-Demeter. E+ Project: SuperGreenLabelFoods - Harmonization & Certificationofsuperfoods”.

2016- 2019.     Research Fellow, Hellenic Agricultural Organisaton-Demeter. H2020 Project: BigPicnic: Big Questions - engaging the public with Responsible Research and Innovation on Food Security.

2013-2016.      Senior Researcher, BioSense Institute, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad. FP7 Project: ICT for Sustainability and Eco-Innovation.

2010-2013.      Research Fellow, Technological Education Institute of Kavala. LIFE Project: Building a structured indicator-based knowledge system for sustainable forest policy and management.

2013.               Co- Principal Investigator, Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Engineering, School of Rural and Surveying Engineering.

2012.               Postdoctoral Fellow, Aristotle University of Thessaloniki, Research Committee.

2009-2013.      Greek Management Committee, COST Action. Development & harmonisation of new operational research & assessment procedures for sustainable forest biomass.

2006- 2009.     Research Assistant, National Agricultural Research Foundation. INTERREG European Project: Balkan Botanic Garden of Kroussia (BBGK) forest area management. Actions for the emergence of the multifunctional of the BBGK through workshops and seminars.

2006.               National Agricultural Research Foundation. Interreg European Project: Governance models for sustainable integrated rural development and multifunctional agriculture; networking and dissemination on the web.

 

 

HIGHLIGHTS OF PROFESSIONAL EXPERIENCE (2001-2013)

2001-2013.      Independent contractor. Forest management plans; Environmental impact assessment plans (for small hydroelectric dams, road construction etc); Reclamation and recreation plans; Tree planting plans.

2006-2013.      Agricultural consultant. Environment; Agricultural and environmental good practices. Greek Ministry of Environment.

2001-2006.      Project Manager. Application of Remote Sensing to the Integrated Administration and Control of the Cyprus Agricultural Payments; GIS for Drama Municipality; GIS for Thermaikos Municipality; Cyprus cadastral survey plan digitization. GEOINFO Ltd (GIS applications).

 

 

ACADEMIC/TEACHING EXPERIENCE (2005-today)

2018-2019       Lecturer.  Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Engineering. Postgraduate Courses: GIS for Water Resources Management.

2017.   Lecturer. Higher Technological Education Institute of Central Macedonia. Courses: Spatial Decision Support Systems with GIS.

2005-2013.      Lecturer. Higher Technological Education Institute of Kavala, Department of Forestry and Natural Environment Management. Undergraduate Courses: Forest Ecosystems Management; Forest Biometrics; Environmental Impact Assessment; Forest and Environmental Policy & Law.

2012.   Visiting Lecturer. University of Thessaly, Department of Civil Engineering. Postgraduate Courses: Multi-objective Spatial Optimization using heuristics.

2012.   Visiting Lecturer. Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Engineering. Postgraduate Courses: GIS for Water Resources Management.

 

REVIEWER

1.         Ecological Informatics

2.         International Journal of Geographical Information Science

3.         Computers and Electronics in Agriculture

4.         Sustainability, Resources, Conservation & Recycling

5.         Engineering Optimization

6.         WSEAS Transactions on Computers

7.         Open Journal of Soil Science (OJSS)

8.         International Journal of Hydrology Science and Technology (IJHST)

9.         International Conference on Protection and Restoration ΧΙ

10.       Technical Program Committee of SAI (Science and Information) Conference 2015

11.       WSEAS Transactions on Computers

12.       MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) – Sustainability

13.       Elsevier

14.       IASTED (International Association of Science and Technology for Development)

15.       Science Publications

 

OTHER EDITORIAL ROLES

Editorial Board Member in Journal of Applied Mathematics

 

OTHER

·         Scientific Coordinator of the DYOPP (Network for the Support of Operation and Training of the Voluntary Civil Protection Group on Natural Disasters)

·         Member of the Board of Directors of the Hellenic Scientific Society (ELLEPET)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ ΤΩΝ...

Written on 12/08/2021, 08:12 by Administrator
  Διαχείριση βοσκήσιμων γαιών των πυρόπληκτων περιοχών, άρθρο του Διευθυντή του ΙΔΕ Δρ Θωμά...

ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ...

Written on 16/08/2021, 15:26 by Administrator
    Σχετικά με τις Δασικές Πυρκαγίες οι οποίες εκδηλώθηκαν και εκδηλώνονται στην Χώρα μας. Άρθρο της Δρ Μαγδαλινής Πλένιου, Ερευνήτριας...