Αναζήτηση

Dissertations


 • Karmiris I. 2002. Post-release behavior of intensive-reared European hares (Lepus europaeus). M.Sc. Thesis. School of Forestry and Natural Environment, Aristotle University of Thessaloniki, p. 82.

 • Karmiris I. 2006. Effects of grazing intensity on diet composition and animal behavior. Ph.D. Thesis. School of Forestry and Natural Environment, Aristotle University of Thessaloniki, p. 157. 

 

 

International scientific journals (peer-reviewed articles)


 • Karmiris I., A. Nastis. 2007. The intensity of livestock grazing in relation to habitat use by brown hares (Lepus europaeus). Journal of Zoology, 271: 193-197.

 • Koukoura Z., A. Kyriazopoulos, I. Karmiris. 2007. Herbaceous plant cover establishment on highway road sides. In: Stokes A., I. Spanos, J. E. Norris and E. Cammeraat (eds). Eco-and Ground Bio-Engineering: The Use of Vegetation to Improve Slope Stability. Developments in Plant and Soil Sciences, 103: 387 – 391.

 • Karmiris I., A. Nastis. 2009. Small ruminants as manipulators of brown hare (Lepus europaeus) habitat in kermes oak rangelands. Options Méditerranéennes, 85: 171-176.

 • Tsiouvaras C., P. Platis, A. Ainalis, I. Meliadis, I. Karmiris, P. Sklavou. 2009. Monitoring and analysis of the natural vegetation in the area of Argithea, Central Greece. Options Méditerranéennes, 85: 185-190.

 • Karmiris I., A. Nastis. 2010. Diet overlap between small ruminants and the European hare in a Mediterranean shrubland. Central European Journal of Biology, 5: 729-737.

 • Vlahokostas C., S. Nastis, C. Achillas, K. Kalogeropoulos, I. Karmiris, N. Moussiopoulos, E. Chourdakis, G. Banias, N. Limperi. 2010. Economic damages of ozone air pollution to crops using combined air quality and GIS modeling. Atmospheric Environment, 44: 3352-3361.

 • Karmiris I., S. Kazantzidis, T. Papachristou. 2010. Variation in diet composition of wintering waterfowl among Greek wetlands. Avocetta, 34: 21-28.

 • Karmiris I., P. Platis, S. Kazantzidis, T. Papachristou. 2011. Diet selection by domestic and wild herbivores in a coastal Mediterranean wetland. Annales Zoologici Fennici, 48: 233-242.

 • Karmiris I., P. Platis, S. Kazantzidis, T.G. Papachristou. 2016. Habitat use by free grazing water buffaloes at the Kerkini Lake. Options Méditerranéennes A, 114: 151-154.

 • Karmiris I., P. Platis, S. Kazantzidis, T.G. Papachristou. 2016. Cereals attract wild avian herbivores in wet grasslands – Implications for range management. Options Méditerranéennes A, 114: 237-240.

 • Karmiris I., P. Platis, S. Kazantzidis, T. Papachristou. 2017. Diet selection by wintering Lesser White-fronted Goose Anser erythropus and the role of food availability. Bird Conservation International, 27: 355-370.

 

 

Scientific Annals


 • Karmiris I., E.M. Abraham, Z.M. Parissi, N.W. Karatasiou. 2011. Management of grazing lands and evolution of the sustainability indicators of the livestock sector in the wider region of Thessaloniki. Scientific Yearbook of the Faculty of Forestry and Natural Environment. (Christodoulou A., Blioumis B. and Stamatelos G., eds). Volume 2, ME/2002/45, (in Greek with English summary).

 • Karmiris I. 2012. Post-released movements and use of nests by intensive-reared European hares (Lepus europaeus) using telemetry. Scientific Yearbook of the Department of Forestry and Management of the Environment and Natural Resources. Volume 3. (Maris F. editing), (in Greek with English summary).

 

 

International conferences (peer-reviewed articles)


 • Koukoura Z., I. Karmiris. 2004. Effects of livestock grazing on plant diversity in alpine grasslands. Proceedings of the 20th General Meeting of the European Grassland Federation, 21-25 June 2004, Luzern, Switzerland, Vol. 9, p. 308-310. 

 • Karmiris I., A. Nastis, D. Dotas. 2006. Common use of Mediterranean rangelands by livestock and wildlife. Proceedings of the International Conference ‘Information systems in Sustainable Agriculture, Agroenvironment and Food Technology’. HAICTA. 20-23 Sep. 2006, Volos, Greece, p. 306-310.

 • Meliadis I., P. Platis, A. Ainalis, C. Tsiouvaras, I. Karmiris. 2006. Monitoring and analysis of the natural vegetation in the area of Agia, Central Greece. European Conference of Marathon Data, 4-6 November 2006, Athens.

 • Karmiris I., C. Tsiouvaras, A. Nastis. 2013. Rangeland use by the European hare (Lepus europaeus) in relation to short- and long- term non- grazing. Proceedings of the 9th EDGM ‘Dry Grasslands of Europe: Grazing and Ecosystem Services’, 19-23 May 2012, Prespa, Greece, p. 36-41.

 • Karmiris I., C. Tsiouvaras. 2013. Effects of several plant species on the spatial distribution of the European hare (Lepus europaeus) at the microhabitat scale. Proceedings of the 9th EDGM ‘Dry Grasslands of Europe: Grazing and Ecosystem Services’, 19-23 May 2012, Prespa, Greece, p. 169-174. 18.

 • Koukoura Z., I. Pappas, C. Kirkopoulos, I. Karmiris. 2013. Effect of regional conditions on post-fire vegetation restoration rate in Mediterranean rangeland ecosystems. Proceedings of the 9th EDGM ‘Dry Grasslands of Europe: Grazing and Ecosystem Services’, 19-23 May 2012, Prespa, p. 186-191.

 

 

National conferences (peer-reviewed articles)


 • Karmiris E., I. Karmiris. 1998. Nutrition needs of hare (Lepus europaeus) at the stage of development. Proceedings of the 8th Congress of the Greek Forestry Society, Alexandroupoli, 13: 655-659, (in Greek with English summary).

 • Karmiris E., K. Soutsas, I. Karmiris. 2003. Indications for the usefulness of lucerne (Medicago sativa) in management plans for European hare stocks in hunting areas. Proceedings of the 3rd Hellenic Society of Livestock, 4-6 Sep 2002, Karpenissi, pp. 279-283, (in Greek with English summary).

 • Nastis A., I. Karmiris. 2006. Peripheral 'green' management for sustainable development in Thessaloniki. Proceedings of the 2nd Conference of the Environment Council of the Aristotle University of Thessaloniki, 'The Environmental Problems of Thessaloniki & the Wider Region', 1-4 June 2006, Thessaloniki, pp. 488-493, (in Greek with English summary).

 • Karmiris I. 2006. The impact of the reforestation of Cedar Hill on biodiversity. Proceedings of the 2nd Conference of the Environment Council of the Aristotle University of Thessaloniki, 'The environmental problems of Thessaloniki & the wider region', 1-4 June 2006, Thessaloniki, pp. 531-535, (in Greek with English summary).

 • Karmiris E., I. Karmiris, P. Tsioras. 2006. Management of meadows and game on Mount Kallidromon. Proceedings of the 4th Conference of the Hellenic Livestock Society, 4-6 Nov 2004, Volos, pp. 395-401, (in Greek with English summary).

 • Karmiris I., Z. Koukoura, G. Christodoulou, E. Karmiris. 2006. Food preferences of the European hare (Lepus europaeus) in the area of Agrafa above the forest in the summer. Proceedings of the 4th Conference of the Hellenic Society of Livestock, 4-6 Nov 2004, Volos, pp. 445-450, (in Greek with English summary).

 • Karmiris I., A. Nastis, C. Tsiouvaras. 2006. Comparison of the composition of jelly, sheep and hare (Lepus europaeus) diet in a typical Mediterranean meadow in northern Greece. Proceedings of the Conference of the Hellenic Livestock Society, 1-4 Nov 2006, Heraklion, Crete, pp. 273-278, (in Greek with English summary).

 • Tossios A., I. Karmiris, A. Nastis. 2006. Improvement of forest ecosystems: Effect of logging on the use of horseradish (Sus scrofa) habitats in central Macedonia. Proceedings of the Conference of the Hellenic Livestock Society, 1-4 Nov 2006, Heraklion, Crete, pp. 303-307, (in Greek with English summary).

 • Podimata O., M. Sapountzis, D. Myronidis, I. Houliaras, S. Gakis, V. Tantos, I. Karmiris, G. Dimos. 2007. Use of geographic information systems to monitor the hydrological conditions of small run-offs. Proceedings of the 13th Congress of the Greek Forestry Society, 7-10 October 2007, Kastoria, (in Greek with English summary).

 • Karmiris I., P. Platis, S. Kazantzidis, T.G. Papachristou. 2008. Use of habitats from cows, horses, hares and geese in the Evros Delta. Proceedings of the Conference of the Hellenic Lavender Society, 2-4 October 2008, Leonidio, pp. 173-178, (in Greek with English summary).

 • Pappas I., I. Karmiris, P. Stergiopoulou, M. Kitsos, Z. Koukoura. 2010. Ability to install grass and leguminous species in different habitats. Proceedings of the Conference of the Greek Alpine Society, 4-6 Oct 2010, Xanthi, pp. 185-190, (in Greek with English summary).

 • Karmiris I., I. Pappas, M. Kitsos, Z. Koukoura. 2010. Influence of the percentage of plant cover on the degree of use of microenvironment by the European hare (Lepus europaeus) in newly burned meadows. Proceedings of the Conference of the Hellenic Lavender Society, 4-6 October 2010, Xanthi, pp. 217-222, (in Greek with English summary).

 • Karmiris I., P. Sklavou, Z. Parissi, E. Abraham, A. Kyriazopoulos, C. Tsiouvaras. 2010. Effects of sheep and goat grazing on the regeneration of a reared oak forest. Proceedings of the Conference of the Greek Alpine Society, 4-6 October 2010, Xanthi, pp. 315-320, (in Greek with English summary).

 

 

Book Chapters


 • Karmiris I., S. Kazantzidis, M. Panagiotopoulou. 2009. A note on the diet of the Lesser White-fronted Goose in the Evros Delta, Greece. WWF Finland report of the EU LIFE-Nature project 2005-2009. - WWF Finland Report 27 & NOF Rapportserie Report No 1- 2009: 68-70.

 • Nastis A., I. Karmiris, E. Sartzetakis, S. Nastis. 2011. Effects of climate change on forest ecosystems in the 21st century. In the book: The environmental, economic and social impacts of climate change in Greece. Climate Change Impact Assessment Board, Bank of Greece, pp. 216-226.

 • Karmiris I., T.G. Papachristou, P. Platis, S. Kazantzidis, I. Vasiliadis. 2017. Diet composition of Lesser White-fronted Goose (Anser erythropus) wintering in Greece. Vougioukalou M., Kazantzidis S. & Aarvak T. (Eds.) Safeguarding the Lesser White-fronted Goose Fennoscandian population at key staging and wintering sites within the European flyway. Special Publication. LIFE+10 NAT/GR000638 Project, HOS/BirdLife Greece, HAOD/Forest Research Institute, NOF/BirdLife Norway report no. 2017-2, pp. 66-70.

 • Karmiris I., P. Platis, T.G. Papachristou, S. Kazantzidis. 2017. Grassland management at Evros Delta, a wintering habitat of the Lesser White-fronted Goose (Anser erythropus) in northern Greece. Vougioukalou M., Kazantzidis S. & Aarvak T. (Eds.) Safeguarding the Lesser White-fronted Goose Fennoscandian population at key staging and wintering sites within the European flyway. Special Publication. LIFE+10 NAT/GR000638 Project, HOS/BirdLife Greece, HAOD/Forest Research Institute, NOF/BirdLife Norway report no. 2017-2, pp. 79-83.

 • Karmiris I., T.G. Papachristou, P. Platis, S. Kazantzidis, T. Naziridis. 2017. Grassland management at Kerkini Lake, a wintering habitat of the Lesser White-fronted Goose (Anser erythropus) in northern Greece. Vougioukalou M., Kazantzidis S. & Aarvak T. (Eds.) Safeguarding the Lesser White-fronted Goose Fennoscandian population at key staging and wintering sites within the European flyway. Special Publication. LIFE+10 NAT/GR000638 Project, HOS/BirdLife Greece, HAOD/Forest Research Institute, NOF/BirdLife Norway report no. 2017-2, pp. 84-87.

 • Kazantzidis S., I. Vasiliadis, E. Makrigianni, V. Ilias, T.G. Papachristou, P. Platis, I. Karmiris. 2017. Impact of hunting activities on the waterfowl and the Lesser White-fronted Goose (Anser erythropus) at the Evros Delta, Greece. Vougioukalou M., Kazantzidis S. & Aarvak T. (Eds.) Safeguarding the Lesser White-fronted Goose Fennoscandian population at key staging and wintering sites within the European flyway. Special Publication. LIFE+10 NAT/GR000638 Project, HOS/BirdLife Greece, HAOD/Forest Research Institute, NOF/BirdLife Norway report no. 2017-2, pp. 94-101.

 

 

Textbooks


 • Karmiris I. 2004. Management of wildlife and protected natural areas. Department of Forestry and Natural Environment, TEI of Thessaly, p. 118.

  

 

 

Applications Studies  - Reports


 • Koukoura Z., I. Karmiris. 2005. Study of the habitats of European hare and mountain partridge for population management, p. 77, (in Greek).

 • Nastis A., F. Siamidis, I. Karmiris. 2007. Development study of livestock farming in the pastures of the island of Kyra Panagia, Holy Monastery of Megisti Lavra, Mount Athos, p. 111, (in Greek).

 • Mousiopoulos N., Ch. Koutitas, A. Nastis, V. Dermissis, Z. Koukouras, C. Tsiouvaras, A. Papadopoulos, E. Abraam, M. Karatassiou, Z. Parissi, D. Anastasselos, H. Achillas, N. Apsilidis, C. Vlachokostas, S. Dermissi, K. Kalogeropoulos, E.-A. Kalognomou, I. Karmiris, K. Poulios, A. Samaras, D. Spyridi, K. Nicolaou. 2008. System of environmental and sustainability indicators for Thessaloniki. Final Report of the Research Program, Thessaloniki, p. 516.

 • Papachristou Th., P. Platis, S. Kazantzidis, I. Karmiris. 2008. Diet composition of hunted avian species and livestock in wetlands, Final Report, YPAAT, NAGREF, FRI, Thessaloniki, p. 75.

 • Nastis A., C. Tsiouvaras, I. Karmiris. 2009. Study of restoration of the disturbed area by the construction of wind farms with anchorage, in the mountains of Timfristos and Oxias of the Prefectures of Evritania-Fthiotida, p. 53, (in Greek).

 • Nastis A., C. Tsiouvaras, I. Karmiris. 2009. Study of restoration of the disturbed area from the construction of the wind farms with anchorage at the peak of Pikrovouni, Mount Timfristos, p. 40, (in Greek).

 • Koukoura Z., I. Karmiris, M. Kitsos, I. Pappas, K. Kirkopoulos. 2010. Restoration of post-fire vegetation in broadleaf scrubland, p. 112, (in Greek).

 • Platis P., Th. Papachristou, S. Kazantzidis, I. Karmiris, K. Mantzanas, I. Meliadis, Th. Samara, I. Vasiliadis. 2013. Special Study for Improvement and Management of wet meadows at the Evros Delta. ELGO - DIMITRA, Directorate General for Rural Research (ex- NAGREG) - FRI, Thessaloniki, p. 110, (in Greek with English summary).

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ ΤΩΝ...

Written on 12/08/2021, 08:12 by Administrator
  Διαχείριση βοσκήσιμων γαιών των πυρόπληκτων περιοχών, άρθρο του Διευθυντή του ΙΔΕ Δρ Θωμά...

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ...

Written on 07/08/2022, 05:54 by Administrator
    ΄Αρθρο της Δρ Μαγδαλινής Πλένιου, Ερευνήτριας ΙΔΕ σχετικά με την πρόσφατη πυρκαγία στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς - Λευκίμης Σουφλίου, διαβάστε περισσότερα...

Οι επιπτώσεις των πυρκαγιών του...

Written on 11/09/2023, 05:24 by Administrator
    Άρθρο του Εντεταλμένου Ερευνητή Δρ.Φώτιου Ξυστράκη, για την πυρκαγιά στην Π.Ε....

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 07/11/2023, 06:47 by fri
  Έχοντας υπόψη την αριθ. 46 απόφαση  της  15ης/31-10-2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 07/11/2023, 06:49 by fri
  Έχοντας υπόψη την αριθ. 47 απόφαση  της 15ης/31-10-2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο...