Αναζήτηση

Διαχείριση των ενδιαιτημάτων διατροφής.


Αυτή η δράση αποτελεί την συνέχεια της δράσης ‘Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου και σχεδίου αποκατάστασης των ενδιαιτημάτων τροφοληψίας και κουρνιάσματος στο Δέλτα Έβρου.’ Σύμφωνα με το διαχειριστικό σχέδιο, σε αυτή τη φάση θα υλοποιηθούν οι προτεινόμενες παρεμβάσεις. Η δράση θα υλοποιηθεί κατά τα έτη 2013-2014 και περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές παρεμβάσεις στα ενδιαιτήματα:

α. αποκατάσταση των λιβαδιών

β. πιλοτική ρύθμιση της βοσκητικής πίεσης

γ. διαχείριση της βλάστησης στα νησίδες κουρνιάσματος  της Νανόχηνας.


Όταν ολοκληρωθούν οι δράσεις του προγράμματος, το διαχειριστικό σχέδιο με τις οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή προσαρμογές κριθούν αναγκαίο να περιληφθούν, θα ενσωματωθεί στο Διαχειριστικό Σχέδιο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου. Με αυτό τον τρόπο οι διαχειριστικές ενέργειες για την προστασία της Νανόχηνας θα συνεχιστούν και μετά τη λήξη του προγράμματος.


alt


alt

Safeguarding the Lesser White- fronted Goose fennoscandian population

in key wintering and staging sites within the European flyway

(LIFE10 NAT/GR/000638)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ...

Written on 25/06/2020, 10:30 by Administrator
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα "Επισκοπήσεις κατά ορισμένων επιβλαβών οργανισμών για το έτος 2020" Έχοντας υπόψη την...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 25/06/2020, 10:34 by Administrator
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα "Βιολογική Καταπολέμηση του εντόμου Marchalina hellenica στην Αυστραλία (PCN489 Biological Control of...