Αναζήτηση

Ανάλυση της Δίαιτας της Νανόχηνας

Η δίαιτα της Νανόχηνας κατά τη διαχείμαση και μετανάστευσή της παραμένει σε μεγάλο βαθμό, άγνωστη. Aπό την ανάλυση της δίαιτας, εκτός από τη γενικότερη πληροφόρηση σχετικά με τη δίαιτα του είδους, θα είναι δυνατή η αναγνώριση των ενδιαιτημάτων από τα οποία η Νανόχηνα εξαρτάται για τη διατροφή της. Με αυτό τον τρόπο  ο σχεδιασμός των διαχειριστικών ενεργειών σε αυτά τα ενδιαιτήματα είναι δυνατόν να λαμβάνει υπόψη, μεταξύ των άλλων, και τις ανάγκες της Νανόχηνας.


Για την υλοποίηση της δράσης θα συλλεχθούν περιττώματα από Νανόχηνες στις περιοχές διαχείμασής της, δηλαδή το Δέλτα Έβρου και τη Λίμνη Κερκίνη καθώς και από την περιοχή στάθμευσης, το Εθνικό Πάρκο Hortobágy.


Οι Νανόχηνες συχνά σχηματίζουν μικτά κοπάδια με Ασπρομέτωπες χήνες και ο εντοπισμός περιττωμάτων Νανόχηνας είναι δύσκολος δεδομένου ότι τα περιττώματα των δύο ειδών είναι παρόμοια. Γι αυτό το  λόγο η συλλογή γίνεται μόνο στις περιπτώσεις όπου εντοπίζεται ένα κοπάδι που αποτελείται μόνον από Νανόχηνες.


Η δράση αυτή είναι πολύ σημαντική για την προστασία της Νανόχηνας, καθώς, όταν η διαθέσιμη τροφή δεν είναι επαρκής, τα πτηνά αναγκάζονται να ψάξουν για καταλληλότερα ενδιαιτήματα διατροφής. Έτσι, τις περισσότερες φορές,  εγκαταλείπουν τις υπό καθεστώς προστασίας περιοχές όπου το κυνήγι απαγορεύεται και μετακινούνται σε περιοχές όπου επιτρέπεται το κυνήγι εκθέτοντας έτσι τον εαυτό τους σε κίνδυνο θήρευσης από λάθος (όπως συνέβη ήδη τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές και ασιατικές χώρες).


alt


alt

Safeguarding the Lesser White- fronted Goose fennoscandian population

in key wintering and staging sites within the European flyway

(LIFE10 NAT/GR/000638)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ...

Written on 25/06/2020, 10:30 by Administrator
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα "Επισκοπήσεις κατά ορισμένων επιβλαβών οργανισμών για το έτος 2020" Έχοντας υπόψη την...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 25/06/2020, 10:34 by Administrator
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα "Βιολογική Καταπολέμηση του εντόμου Marchalina hellenica στην Αυστραλία (PCN489 Biological Control of...