Αναζήτηση

Διαχείριση των ενδιαιτημάτων διατροφής.


Αυτή η δράση αποτελεί την συνέχεια της δράσης ‘Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου και σχεδίου αποκατάστασης των ενδιαιτημάτων τροφοληψίας και κουρνιάσματος στο Δέλτα Έβρου.’ Σύμφωνα με το διαχειριστικό σχέδιο, σε αυτή τη φάση θα υλοποιηθούν οι προτεινόμενες παρεμβάσεις. Η δράση θα υλοποιηθεί κατά τα έτη 2013-2014 και περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές παρεμβάσεις στα ενδιαιτήματα:

α. αποκατάσταση των λιβαδιών

β. πιλοτική ρύθμιση της βοσκητικής πίεσης

γ. διαχείριση της βλάστησης στα νησίδες κουρνιάσματος  της Νανόχηνας.


Όταν ολοκληρωθούν οι δράσεις του προγράμματος, το διαχειριστικό σχέδιο με τις οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή προσαρμογές κριθούν αναγκαίο να περιληφθούν, θα ενσωματωθεί στο Διαχειριστικό Σχέδιο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου. Με αυτό τον τρόπο οι διαχειριστικές ενέργειες για την προστασία της Νανόχηνας θα συνεχιστούν και μετά τη λήξη του προγράμματος.


alt


alt

Safeguarding the Lesser White- fronted Goose fennoscandian population

in key wintering and staging sites within the European flyway

(LIFE10 NAT/GR/000638)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ ΤΩΝ...

Written on 12/08/2021, 08:12 by Administrator
  Διαχείριση βοσκήσιμων γαιών των πυρόπληκτων περιοχών, άρθρο του Διευθυντή του ΙΔΕ Δρ Θωμά...

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ...

Written on 07/08/2022, 05:54 by Administrator
    ΄Αρθρο της Δρ Μαγδαλινής Πλένιου, Ερευνήτριας ΙΔΕ σχετικά με την πρόσφατη πυρκαγία στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς - Λευκίμης Σουφλίου, διαβάστε περισσότερα...

Οι επιπτώσεις των πυρκαγιών του...

Written on 11/09/2023, 05:24 by Administrator
    Άρθρο του Εντεταλμένου Ερευνητή Δρ.Φώτιου Ξυστράκη, για την πυρκαγιά στην Π.Ε....

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 07/11/2023, 06:47 by fri
  Έχοντας υπόψη την αριθ. 46 απόφαση  της  15ης/31-10-2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 07/11/2023, 06:49 by fri
  Έχοντας υπόψη την αριθ. 47 απόφαση  της 15ης/31-10-2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο...