Αναζήτηση

Διαφυλάσσοντας το Φινοσκανδικό πληθυσμό της Νανόχηνας σε σημαντικές περιοχές διαχείμασης και στάθμευσης κατά μήκος της Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής διαδρομής

Safeguarding the lesser white-fronted goose fennoscandian population in key wintering and staging  sites within the European flyway

 

Περίοδος υλοποίησης 2011-2017

 

Η Νανόχηνα (Anser erythropus) είναι ένα από τα πλέον απειλούμενα είδη πουλιών της Δυτικής Παλαιαρκτικής. Τα τελευταία 50 χρόνια σημειώθηκε μια δραματική μείωση του πληθυσμού της, ως αποτέλεσμα κυρίως του κυνηγιού και της λαθροθηρίας, αλλά και της υποβάθμισης των βιοτόπων στάθμευσης και ξεχειμωνιάσματος.

Το πενταετές πρόγραμμα Life+  "Safeguarding the Lesser White-fronted Goose Fennoscandian population in key wintering and staging sites within the European flyway" (LIFE10 NAT/GR/000638) έχει στόχο την προστασία του Ευρωπαϊκού πληθυσμού της Νανόχηνας σε βασικά μέρη στάθμευσης και διαχείμασης κατά μήκος της μεταναστευτικής της διαδρομής.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οκτώ φορείς από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία και την Φινλανδία, οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν, μέσα από μια ολιστική προσέγγιση, τις απειλές που αντιμετωπίζει αυτό το είδος με συντονισμένες δράσεις.

Οι φορείς που συμμετέχουν από την Ελλάδα είναι το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία που είναι και ο συντονιστής του προγράμματος.

Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών συμμετέχει σε τέσσερις δράσεις του Προγράμματος.

Η υλοποίηση του Προγράμματος γίνεται με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγχρηματοδότηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων της Νορβηγίας. 

 

Το πρόγραμμα LIFE υλοποιείται στις περιοχές :

  1. Ελλάδα: Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης, Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου, Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Δέλτα   Νέστου, Λίμνη Ισμαρίδα και Βιστωνίδα) 
  2. Βουλγαρία: Ταμιευτήρας Pyasachnik, ευρύτερη περιοχή Batova και Zlatiata
  3. Oυγγαρία: Εθνικό Πάρκο Hortobágy
  4. Φινλανδία: Βόρεια Φινλανδική Λαπωνία και Βοθνικός Κόλπος.

 

Ιστοσελίδες για περαιτέρω πληροφόρηση

http://wwf.fi/lwfg

http://www.piskulka.net/

http://www2.wwf.fi/english/finland/lesser_white_fronted/

http://www.ornithologiki.gr/page_in.php?tID=1945&sID=45


  

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ...

Written on 09/03/2021, 09:41 by Administrator
      Άρθρο του Διευθυντή του Ινστιτούτου, Δρ Θωμά Παπαχρήστου σχετικά με την Συμβολή του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών στη Διαχείριση, Διατήρηση,...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 10/03/2021, 15:40 by Administrator
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα "Εφαρμογή επίγειων οπτικών και ακουστικών αισθητήρων και χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας για...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 10/03/2021, 15:51 by Administrator
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα "Παρακολούθηση των ειδών Dryonis nitedula (δενδρομυωξός) και Muscardinus avellanarius (βουνομυωξός) και...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 10/03/2021, 16:47 by Administrator
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα " Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Β΄ Ομάδα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 10/03/2021, 16:51 by Administrator
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα " Παρακολούθηση ειδών χλωρίδας και χερσαίων τύπων οικοτόπων πλην Τ.Ο. 8310"   Έχοντας υπόψη την...