Αναζήτηση

Αγρόκτημα Στρυμόνα (Πεπονιά, Ν. Σερρών)Το κτήμα αυτό βρίσκεται δίπλα στη γέφυρα Στρυμόνα (γέφυρα Πεπονιάς), στο 14ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Σερρών - Νιγρίτας. Το κλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται σαν ημίξηρο μεσογειακό με δροσερό χειμώνα. Το έδαφος είναι αργιλλοπηλώδους υφής με μόνιμη υδρομορφία, ικανοποιητικής γονιμότητας και παραγωγικότητας.

Η συνολική έκταση του αγροκτήματος αυτού ανέρχεται στα 35 στρέμματα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παραγωγή μοσχευμάτων διαφόρων κλώνων λεύκης και ταυτόχρονα για ερευνητικούς σκοπούς του ΙΔΕ, που έχουν ως αντικείμενο την αξιολόγηση και αξιοποίηση των διάφορων κλώνων λεύκης. Η παραγωγή ανέρχεται σε 500.000 μοσχεύματα ετησίως.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ ΤΩΝ...

Written on 12/08/2021, 08:12 by Administrator
  Διαχείριση βοσκήσιμων γαιών των πυρόπληκτων περιοχών, άρθρο του Διευθυντή του ΙΔΕ Δρ Θωμά...

ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ...

Written on 16/08/2021, 15:26 by Administrator
    Σχετικά με τις Δασικές Πυρκαγίες οι οποίες εκδηλώθηκαν και εκδηλώνονται στην Χώρα μας. Άρθρο της Δρ Μαγδαλινής Πλένιου, Ερευνήτριας...