Αναζήτηση

Αγρόκτημα Λουτρών Θέρμης


Η έκταση αυτού του αγροκτήματος, μέσα στο οποίο υπάρχουν και οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ΙΔΕ, ανέρχεται σε 291 στρέμματα και βρίσκεται στο 22° χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου. Ένα μέρος του αγροκτήματος χρησιμοποιείται ως φυτώριο παραγωγής μοσχευμάτων κλώνων λεύκης και σπόρων λιβαδικών φυτών ενώ μεγάλο τμήμα του καλύπτεται από βοτανικό κήπο. Επίσης εντός του αγροκτήματος υπάρχει πλήρως εξοπλισμένος μετεωρολογικός σταθμός.

Ο μέσος όρος των ετησίων κατακρημνισμάτων των τελευταίων 16 ετών και η μέση ετήσια θερμοκρασία του αγροκτήματος ΙΔΕ είναι 410 mm και 15,5 °C αντίστοιχα. Το έδαφος του αγροκτήματος στον περιβάλλοντα τις κτιριακές εγκαταστάσεις χώρο, έκτασης περίπου 70 στρεμμάτων, είναι αβαθές με κροκαλοπαγή αδιαπέραστο στρώση σε βάθος 50-70 εκατοστών από την επιφάνεια. Στον χώρο αυτό ευδοκιμούν μόνο επιπολαιόρριζα είδη δένδρων. Το Ν και ΝΑ τμήμα του κτήματος έχει βαθύ έδαφος, αργιλώδες έως  αργιλοαμμώδες, σχετικά υψηλής γονιμότητας. Στο τμήμα αυτό παράγονται τα προϊόντα (δηλ. μοσχεύματα λεύκης και λιβαδικοί σπόροι) που αναφέρθηκαν παραπάνω και γίνονται διάφορες πειραματικές ερευνητικές εργασίες.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ...

Written on 04/02/2021, 16:30 by Administrator
Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, προσκαλει τις ενδιαφερόμενες εταιρείες να αποστείλουν προσφορές...