Αναζήτηση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα σε μορφή PDF

Διατριβές

1. Γρηγοριάδης, Σ. Ν., 1992.Waldbaulich-öcologische Untersuchungen über die Buche und ihre Naturverjüngung in Nordgrichenland. Dessertation. Forstwissenschaftliche Fakultät Freiburg, Albert Ludwigs Universität, 158 pp.

Δημοσιευμένες σε Διεθνή Περιοδικά μετά από κρίση

2. Grigoriadis, N. and J. Petermann, 1995. Die Wälder zwischen Nestos und bulgarischen Grenzen. Forstarchiv, 66 (6): 240-246.

3. Chatziphilippidis, G. and N. Grigοriadis, 1998. Natural regeneration in Quercus frainetto Kit. coppices. Annali Istituto Sperimentale Selvicoltura-Arezzo 27: 177-181.

4. Gatzogiannis, S. und N. Grigoriadis, 2000. Ein polymorphes Höhenmodell für Quercus frainetto Bestände im Waldgebiet Arnäa (Griechenland). Allgemeine Forst und Jagdzeitung, 171 (4): 67-74.

5.Grigoriadis, N., S. J. Dont and M. Panagiotopoulou,2002. Standortprobleme einer Reiherkolonie bei Porto Lagos, Nordostgriechenland. Natur und Museum, 132 (10): 375-380.

 

Δημοσιευμένες σε Εθνικά Περιοδικά μετά από κρίση

6. Γρηγοριάδης, Σ. Ν., 1991. Συμβολή στην έρευνα διαχείρισης δασών Οξιάς. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τόμος ΛΔ (3): 1940-1955.

7. Γρηγοριάδης, Σ. Ν., 1993. Έρευνα δυνατότητας τεχνητής αναγέννησης συστάδων οξυάς με σπορά. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, 4: 39-43.

8. Μπόσκος, Λ., Ν. Σ. Γρηγοριάδης, 1996. Πίνακες κυβισμού Λεύκης Κλώνου Ι-214 πεδινής περιοχής Δράμας. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, 7: 16-26.

9. Γρηγοριάδης, Σ. Ν., 1997. Μελέτη της επιφανειακής κατάστασης των εδαφών δασών οξυάς και ειδικότερα της επίδρασης της ποιότητας τόπου. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, 8: 17-28.

10. Γρηγοριάδης, Σ. Ν. και Ν. Ελευθεριάδης, 1999. Εγκατάσταση πειραματικής επιφάνειας χειρισμού υπορόφου σε δάσος χαλεπίου πεύκης και απογραφή υφιστάμενης κατάστασης. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, 10: 140-150.

11. Θεοδωρόπουλος, Κ., Ε. Ελευθεριάδου, Ν. Γρηγοριάδης, Ν. Ελευθεριάδης, 2001. Πρώτες παρατηρήσεις της φυτοκοινωνιολογικής κατάστασης πειραματικής επιφάνειας με διάφορους χειρισμούς του υπορόφου σε δάσος χαλεπίου πεύκης (Pinushalepensis Miller) στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, 12: 19-33.

 

Δημοσιευμένες σε Εθνικά Περιοδικά χωρίς κρίση

12. Γρηγοριάδης, Σ. Ν., 1993. Δασοκομία και προστασία του δασικού (φυσικού) περιβάλλοντος. Γεωτεχνική Ενημέρωση, 43: 42-45.

13.Γρηγοριάδης, Ν., Σ. Γκατζογιάννης, Κ. Κασιούμης και Σ. Στάης,2001.Νέες πορείες μέσα στη φύση. «ΕΘΙΑΓΕ» Περιοδική Έκδοση του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, 4 (17): 20-22.

14. Θεοδωρόπουλος, K., Ε. Ελευθεριάδου καιΝ. Γρηγοριάδης, 2002. Εξέλιξη του υπορόφου πειραματικής επιφανείας, σε δάσος χαλεπίου πεύκης (PinushalepensisMiller) στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, 5 χρόνια μετά την απομάκρυνσή του με μηχανικά μέσα. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, 13 (II) (3/2002): 12-21.

 

Δημοσιευμένες σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

15. Grigoriadis, Σ. Ν., 1997. Waldbauliche Behandlung der Fichtenwδlder in Elatia Dramas με θέμα In: Natur und Wirtschaft in Nordost-Griechenland. Διεθνές Συμπόσιο του Insτitut fuer Geographie Muenster. Heft 27, pp. 75-81.

16. Grigoriadis, S. N, N. Elefteriadis, 1998. Ecological research in the coastal forests of Kassandra peninsula-Greece. In: Protection and Restoration of the Environment IV. Proceedings of an International Conference. Sani, Halkidiki, Makedonia, Greece, July 1-4, 1998, pp. 765-772.

17.Grigoriadis, N., R. Murphy and B. Hillier,2001. Aspects of the Application of LCA in Greek Forestry. Pre-Print Proceedings Mid-action Workshop Espoo. Cost Action E 9. Life Cycle Assessment Forestry and Forest Products. Finland, March2000, pp. 201-206.

Δημοσιευμένες σε Πρακτικά Εθνικών Συνεδρίων

18. Γρηγοριάδης, Σ. Ν., 1987. Τα δάση της χαλεπίου πεύκης στο Νομό Αχαϊας. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας. Χαλκίδα, σελ.,124-126.

19. Γρηγοριάδης, Σ. Ν., et. al., 1995. Τουριστική αξιοποίηση και ανάπτυξη περιοχής Ελατιάς στο Νομό Δράμας. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου. Χανιά, 6-8 Απριλίου 1994. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Θεσ/νίκη, σελ., 200-213.

20. Γρηγοριάδης, Σ. Ν., 1995. Αυξητικά στοιχεία και πρώτα αποτελέσματα σε μόνιμες πειραματικές επιφάνειες ερυθρελάτης της περιοχής Δράμας. Πρακτικά 7ου Συνεδρίου. Καρδίτσα, 11-13 Οκτωβρίου 1995. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Θεσ/νίκη, σελ., 73-83.

21. Γρηγοριάδης, Σ. Ν., 1999. Μελέτη έργων υγροβιότοπου Άγρα (SPA). Πρακτικά Ημερίδας Ο υγροβιότοπος Άγρα-Βρυττών-Νησίου χθές, σήμερα, αύριο. Έδεσσα, 5 Ιουνίου 1999, σελ., 52-60.

22. Γρηγοριάδης, Σ. Ν. και Γ. Χατζηφιλιππίδης, 1999. Χειρισμός συστάδος δρυός υπό αναγωγή στη Βόρεια Ελλάδα. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου. Αλεξανδρούπολη, 6-8 Απριλίου 1998. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, σελ., 409-416.

23. Γρηγοριάδης, Σ. Ν. και Γ. Χατζηφιλιππίδης, 1999. Εγκατάσταση πειράματος φυσικής αναγέννησης πλατυφύλλου δρυός. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου. Αλεξανδρούπολη, 6-8 Απριλίου 1998. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία. σελ., 293-301.

24.Γρηγοριάδης, N., J. Petermann, Κ. Θεοδωρόπουλος και Ε. Ελευθεριάδου,2002. Οικολογική έρευνα στην περιοχή Μετεώρων (Αντιχάσια όρη) Θεσσαλίας., Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου. Ελληνική Βοτανική Εταιρεία. Αργοστόλι, Κεφαλονιά, 9-12 Μαΐου, σελ. 87-93.

 

Δημοσιευμένη περίληψή τους σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

25. Grigoriadis, S. N., 1997. Waldbauliche Behandlung der Fichtenwälder in Elatia Dramas. In: Natur und Wirtschaft in Nordost-Griechenland. ΔιεθνέςΣυμπόσιο του Institut fuer Geographie, Muenster, Heft 27 pp. 75-81.

 

Δημοσιευμένη περίληψή τους σε Πρακτικά Εθνικών Συνεδρίων

26. Γρηγοριάδης, Σ. Ν., 1993. Διαχείριση της οξυάς στην Ελλάδα (Πιέρια). Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Περιβάλλοντος: ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ: Περιβάλλον-Αγροτική Ανάπτυξη-Ποιότητα Ζωής.

 

Βιβλία, σημειώσεις, μελέτες και άλλες εκδόσεις ή δημοσιεύσεις

27.Γρηγοριάδης, Σ. Ν., 1987. Διαχειριστική Έκθεση Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος Ζαρούχλας-Μεσορρουγγίου περιόδου 1988-97. Δασαρχείο Αιγίου, Τόμος Α΄ και Β΄, Αίγιο.

28. Γρηγοριάδης, Σ. Ν., 1988. Σύνταξη της Διαχειριστικής Έκθεσης Δημοσίου Δάσους Περιθωρίου περιόδου 1989-98. Δασαρχείο Αιγίου, Τόμος Α΄, Αίγιο.

29. Γρηγοριάδης, Σ. Ν., 1993. Μελέτη Ανάπλασης Περιοχής Ταξιαρχών Δασαρχείου Δράμας. Δράμα, Τόμος Α΄, 23 σελίδες.

30. Γρηγοριάδης, Σ. Ν., 1993. Σύνταξη της Διαχειριστικής Έκθεσης Δημοσίων Τεχνητών Λευκώνων Νομού Δράμας. Δράμα, Τόμος Α΄, 28 σελίδες.

31. Γρηγοριάδης, Σ. Ν., 1994. Μελέτης Βελτίωσης υποβαθμισμένων Δασών Δασαρχείου Δράμας. Δράμα, Τόμος Α΄.

32. Γρηγοριάδης, Σ. Ν., et. al., 1998. Μελέτη Βελτίωσης και Συντήρησης Μονοπατιών Μενοικίου όρους-Κούσκουρας (SPA). Έργο LIFE-Nature B4 3200/97/243. Διαχειριστικές δράσεις Περιοχής Ειδικής Προστασίας. Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας - Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών.

33. Γρηγοριάδης, Σ. Ν., et. al., 1998. Μελέτη Έργων Υγροβιοτόπου Άγρα (SPA). Έργο LIFE-Nature B4 3200/97/243. Διαχειριστικές δράσεις Περιοχής Ειδικής Προστασίας. Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας - Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών.

34. Γρηγοριάδης, Σ. Ν., 1985. Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας. Άρθρο στην εφημερίδα "Το Βήμα" Πατρών.

35. Γρηγοριάδης, Σ. Ν., 1992. Το δάσος δρυός στο Κούμανι Αχαΐας. Άρθρο στην εφημερίδα Οικολογικής Κίνησης Πάτρας.

36. Γρηγοριάδης, Σ. Ν., 1993. Οι γκιουμέδες. Άρθρο στην εφημερίδα Οικολογικής Κίνησης Δράμας.

37. Γρηγοριάδης, Σ. Ν., 1993. Οικολογική πραγματικότητα. Άρθρο στην τοπική εφημερίδα «Το Βήμα» Δήμου Σκύδρας.

38.Πλατής, Π.,Ν. Γρηγοριάδης, Θ. Παπαχρήστου και Α. Δημαλέξης, 2002. Γενική περιγραφή και πληροφορίες για την περιοχή και τις δράσεις του έργου Life-Φύση, Β4-3200/97/243 στην Περιοχή Ειδικής Προστασίας "Άγρα-Βρυττών-Νησίου". ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.- Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών. Θεσσαλονίκη, 20 σελ. (Aυτοτελής έκδοση).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ ΤΩΝ...

Written on 12/08/2021, 08:12 by Administrator
  Διαχείριση βοσκήσιμων γαιών των πυρόπληκτων περιοχών, άρθρο του Διευθυντή του ΙΔΕ Δρ Θωμά...

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ...

Written on 07/08/2022, 05:54 by Administrator
    ΄Αρθρο της Δρ Μαγδαλινής Πλένιου, Ερευνήτριας ΙΔΕ σχετικά με την πρόσφατη πυρκαγία στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς - Λευκίμης Σουφλίου, διαβάστε περισσότερα...

Οι επιπτώσεις των πυρκαγιών του...

Written on 11/09/2023, 05:24 by Administrator
    Άρθρο του Εντεταλμένου Ερευνητή Δρ.Φώτιου Ξυστράκη, για την πυρκαγιά στην Π.Ε....

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 07/11/2023, 06:47 by fri
  Έχοντας υπόψη την αριθ. 46 απόφαση  της  15ης/31-10-2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 07/11/2023, 06:49 by fri
  Έχοντας υπόψη την αριθ. 47 απόφαση  της 15ης/31-10-2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο...