Αναζήτηση

Ερευνητικό προσωπικό

  

Δρ. Ελένη Τοπαλίδου 

Εντεταλμένη Ερευνήτρια 

 Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών
570 06 Βασιλικά, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 461 172 & 3,  2310 461 411,  2310 461 637 (εσωτ.216)
Fax: 2310 461 341
e-mail: etopal-at-fri.gr

 

Σπουδές

  • Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (2001), Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας, Α.Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου
  • Μεταπτυχιακό στη Φυτοπροστασία (2004), School of Biological Sciences, University of Reading, UK
  • Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) στηνΒιολογικήΑντιμετώπισηΑσθενειώντωνΦυτών (2008), School of Biological Sciences, University of Reading, UK. Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: «Microbial control of powdery mildews: Ecology of fungi associated with oak powdery mildew, Erysiphe alphitoides».Επιστημονικός Υπεύθυνος: Professor Michal W. Shaw

 

 

Μεταδιδακτορική Έρευνα

Μεταδιδακτορικό με τίτλο «Πιλοτικό πρόγραμμα ανάδειξης των ποιοτικών χαρακτηριστικών της ελληνικής τρούφας» στα πλαίσιο την Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. 

 

Αντικείμενο Εργασίας

Δασική Παθολογίας και Μυκητολογία

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Oικολογία μυκήτων
  • Πρόληψη και την αντιμετώπιση ασθενειών δασικών δένδρων και θάμνων
  • Βιολογία και οικολογία ανταγωνιστών μυκήτων (μηχανισμοί ανταγωνιστικής δράσεως)
  • Βιοτικές αλληλεπιδράσεις μυκήτων (συμβιωτικές, παρασιτικές, ανταγωνιστικές)
  • Συμβιωτικές σχέσεις φυτών και μυκήτων (μυκόρριζες) και συμβιωτικές σχέσεις μυκήτων
  • Μελέτη των δυναμικών των πληθυσμών των μυκήτων (μυκο-κοινότητες) σε φυσικά οικοσυστήματα και των αλληλεπιδράσεων τους με το οικοσύστημα
  • Χαρτογράφηση μυκήτων (μίκρο- και μακρομύκητες) και μελέτη της ποικιλότητας τους

  

 

Δημοσιεύσεις

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 22/04/2024, 07:33 by Administrator
  Έχοντας υπόψη την αριθμ. 23 απόφαση της 06ης/10.04.2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Έρευνας,   ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ –...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 24/04/2024, 08:07 by Administrator
  Έχοντας υπόψη την αριθ. 24απόφαση της 06ης/10.04.2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Έρευνας,   ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ –...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 22/05/2024, 08:36 by Administrator
    Έχοντας υπόψη την αριθ. 13απόφαση της 8ης/14-05-2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Έρευνας, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ –...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 30/05/2024, 05:01 by Administrator
  Έχοντας υπόψη την αριθ. 26 απόφαση της 23/05/2024  Συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Έρευνας,   ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ –...