Αναζήτηση


Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες

Διατριβές1. Spanos, K. A., 1992. The vegetative propagation of Pinus nigra Arn. under controlled environmental conditions and its possible uses. MPhil Thesis. U.C.N.W., School of Agric. & For. Sci., Bangor, 169 p.

2. Spanos, K. A., 1995. Screening for resistance to Seiridium canker in the Cupressaceae and vegetative propagation of cypresses. PhD Thesis. Univ. of Aberdeen, UK, 309 p.

3. Spanos, K. A., 1996. Population Genetics. Postdoctoral Thesis. SUAS - Dep. of Forest Genetics and Plant Physiology, Umeå, Sweden, 55 p.

Δημοσιευμένες σε Διεθνή Περιοδικά μετά από κρίση4. Spanos, K. A., S. Woodward, 1997. Responses of Cupressus and Chamaecyparis callus tissues to inoculations with Seiridium cardinale in cypress callus. European Journal of Forest Pathology, 27: 13-21.

5. Spanos, K. A., S. Woodward, 1997. In vitro expression of resistance responses to Seiridium species in micropropagated shoots of Cupressus sempervirens and Chamaecyparis lawsoniana. Canadian Journal of Botany, 75: 1103-1109.

6. Spanos, K. A., A. Pirrie, S. Woodward, 1997. Micropropagation of Cupressus sempervirens and Chamaecyparis lawsoniana (A. Murr.) Par. Silvae Genetica, 46 (5): 291-295.

7. Andersson, E. W., K. A. Spanos, T. J. Mullin, D. Lindgren, 1997. Phenotypic selection compared to restricted combined index selection for many generations. Silva Fennica, 32 (2): 111-120.

8. Andersson, E. W., K. A. Spanos, T. J. Mullin, D. Lindgren, 1997. Phenotypic selection can be better than selection for breeding value. Scandivavian Journal of Forest Research, 13: 7-11.

9. Spanos, K. A., A. Pirrie, S. Woodward, S. Xenopoulos, 1999. Responses in the bark of Cupressus sempervirens clones artificially inoculated with Seiridium cardinale under field conditions. European Journal of Forest Pathology, 29: 135-142.

10. Spanos, K. A., S. Woodward, 1999. The effect of fertiliser and shading treatments on rooting efficiency in cuttings of the Cupressaceae. Silvae Genetica, 48 (5): 248-254.

11. Spanos, K. A., A. Pirrie, S. Woodward, 2000. Detection of resistance in the bark of Cupressus and Chamaecyparis species artificially inoculated with Seiridium sp. under glasshouse conditions. Forest Pathology, (in press).

12. Spanos, I., P. Koukos and K. Spanos, 2001. Comparative investigation on wood production of eleven poplar clones in an experimental planting in N. Greece. Holz als Roch-und Werkstoff, 59: 73-78.

13. Spanos, K.A., A. Pirrie, and S. Woodward, 2001. Screening for resistance to Seiridium cardinale, S. cupressi, and S. unicorne isolates in glasshouse-grown seedlings of Cupressaceae. Silvae Genetica (in press).

Δημοσιευμένες σε Εθνικά Περιοδικά μετά από κρίση14. Σπανός, Κ. Α., Θ. Αδαμόπουλος, Ι. Α. Σπανός, 1994. Ο ρόλος των εύκρατων δασικών οικοσυστημάτων σαν απορροφητές των ατμοσφαιρικών ρυπαντών. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, 5 (4): 36-40.

15. Σπανός, K. A., Σ. Ξενόπουλος, Ι. A. Σπανός, 1995. Ανίχνευση ανθεκτικότητας στο έλκος φλοιού κλώνων του κοινού κυπαρισσιού (Cupressus sempervirens L.) τεχνητά μολυσμένων με το μύκητα Seiridium cardinale. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, 6 (4): 49-53.

16. Σπανός, Κ. Α., Π. Κούκος, Ι. Σπανός, Γ. Γιακζίδης, 1997. Συγκριτική έρευνα ξυλοπαραγωγής πέντε κλώνων λεύκης σε πειραματική φυτεία στο Στρυμόνα. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, 32 (2): 111-120.

17. Σπανός, Κ.Α., Ι. Τσιάλτας, Φ.Α. Αραβανόπουλος και Π.Γ. Αλιζώτη, 2001. Παραγωγή βιομάζας από πειραματική φυτεία μικρού περίτροπου χρόνου δέκα κλώνων λεύκης στη Β. Ελλάδα. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.,  Tόμος προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Κ. Πανέτσου (υπό εκτύπωση).

Δημοσιευμένες σε Συλλογικούς Τόμους / Βιβλία18. Larson, T. B. (Editor) (με τη συμμετοχή 47 ερευνητών, από ΙΔΕ: I. Spanos, K. Spanos and D. Trakolis, 2001. Biodiversity Evolution Tools for European Forests. Ecological Bulletins No. 50. Wallin & Dalholm, Lund, Sweden. p. 233.

Δημοσιευμένες σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων19. Spanos, K. A., 1995. Resistance to bark canker caused by the fungus Seiridium spp. in the Cupressaceae. E.C. Meeting (CEC - DG VI-FII.3), Samos, Greece,  May 11-13, 1995.

20. Spanos I. Α., K. Α. Spanos, 1996. Postfire establishment and survival of Pinus brutia in the island of Thasos. In: Investigation, Preservation and Utilisation of Forest Resources. Second Balkan Scientific Conference. Sofia, Bulgaria, June 3-5, 1996, Vol. I, pp. 163-168.

21. Spanos, K. A., E. W. Andersson and D. Lindgren 1996. Multi-generation comparison between restricted phenotypic and restricted combined-index selection for genetic gain and diversity. Proceedings from Nordic forest genetics and tree breeders. Annual meeting.  Estonia, June 4th, 1996, pp. 86-100.

22. Spanos, I., K. Spanos and A. Papadopoulou, 1996. Temperate forest ecosystems as sinks for air contaminants. In: Environmental contaminant and impacts. Third International Scientific Conference. Thessaloniki, Greece, September 16-20, 1996, pp. 268-272.

23. Spanos, K. A., P. K.  Koukos, I. A. Spanos and G. Giakzidis, 1997. A Comparative Investigation on Wood Production of Five Poplar Clones in an Experimental Planting in N. Greece. In:  Development of Forestry and Wood Science/Technology. Third International Conference (ICFWST), Belgrade, Yugoslavia, September - October 1997, Vol. I, pp. 149-155.

24. Spanos, K. A. and E. W. Andersson, 1997. Effects of selection on genetic diversity. XI World Forestry Congress. Antalya, Turkey, October 13-22, 1997, pp. 210.

25. Spanos, K. A. and G. Skodras, 1999. Management of waste wood, waste timber and wood -based products. In: Co-combustion of waste wood, biomass and lignite in industrial boilers, possibilities – perspectives.  Workshop. Proc. A Thermie Programme Action, Technology Park of Thessaloniki, 30 Nevember, 1999, pp. 41-50.

26. Spanos, K. A., G. Skodras, E. Karlopoulos and G. P. Sakellaropoulos, 2000. Utilisation and recycling of waste wood, waste timber and wood -based products. In: Environmental Pollution. 5th International Conference. Thessaloniki, Greece, August 28 - September 1, 2000, pp. 680-686.

27. Spanos, K. A., A. Gertsis, S. Woodward and D. Kottis, 2000. Propagation of Ilex aquifolium by stem cuttings for conservation and ornamental purposes. ‘In: Propagation of ornamental Plants. Fourth Sientific Conference. Sofia, Bulgaria, October 7-9, 2000, International Plant Propagators Society, pp. 136-141.

28. Mullin, T. and K. A. Spanos, 2000. Forest management and Genetic Diversity. In: Biodiversity Assessment. Electronic Conference. Barcelona, Spain, November 2000-January 2001, Ministry of Environment, Government of Catalonia, (in press).

29. Spanos, K. A., P. Koukos and G. Skodras, 2000. Waste wood management options in Greece. In: End of Life - Recycling, Disposal and Energy Production. Cost E9 - Life Cycle Assessment of Forestry and Forest products - WG3, EU, Final Report (in press).

30. Spanos, K. A., G. Malamidis and D. Trakolis, 1997. A method for preliminary evaluation of protected forest ecosystems. In: Biodiversity in Managed Forests. International Conference. Uppsala, Sweden, May – June, 1997.

31. Spanos, K.A., I. Tsialtas and G. Giakzidis, 2001. Biomass production from a short rotation coppice experimental planting of ten poplar clones in N. Greece. Proceedings of the third Balkan Scientific Conference Study, Conservation and Utilisation of Forest Resources. Sofia, Bulgaria, 2-6 October 2001. Vol. I, pp. 326-335.

32. Trakolis, D., K. Spanos and I. Spanos, 2001. Integrated Management of Mounts Tzena and Pinovo – A European Union Special Protection Area (SPA). Proceedings of the third Balkan Scientific Conference Study, Conservation and Utilization of Forest Resources. Sofia, Bulgaria, 2 – 6 October 2001, Vol. II, 373 – 381.

33. Woodward, S., J.E. Pratt, T. Pukkala, K. A. Spanos, G. Nicolotti, C.J. Tomiczek, J. Stenlid, B. Marhais and P. Lakomy, 2001. MOHIEF: Modelling of Heterobasidion infection in European forests. Proceedings of Conference IUFRO – Forest Pathology Meeting. Quebec, Canada, September 2001. p. 5 (in press).

34. Spanos, K., 2002. Important hot topics on Biodiversity Monitoring. Electronic Conference on Monitoring of Biodiversity. Spain (Catalonia), UK (Banchory), September 2002 (in press).

35. Spanos, K., Α. Papajannopoulos and N. Stathopoulos, 2002. Resin production in natural Haleppo pine stands in N. Evia and possibilities for genetic improvement under sustainable management. TWIG end-of Project Conference: Improving the economy of woodlands in Europe. Athens and N. Evia, Greece, 5-7 June 2002, 8 pp.

36. Spanos, K., I. Tsialtas and D. Mylonas, 2002. Biomass production from a short rotation experimental planting of ten poplar clones in N. Greece. IUFRO Meeting on ‘Management of Fast Growing Plantations’, Izmit, Turkey, 11-13 September 2002, pp. 43-51.

Δημοσιευμένες σε Πρακτικά Εθνικών Συνεδρίων37. Σπανός, Ι. Α., Κ. Α. Σπανός, 1995. Αξιοποίηση και βελτίωση δασών χαλεπίου και τραχείας πεύκης. Συνέδριο Αξιοποίηση δασικών πόρων, Καρδίτσα, 11-13 Οκτώβρη 1995. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία.

38. Σπανός, Κ. Α., Π. Κούκος, Ι. Σπανός, Γ. Γιακζίδης, 1998. Πρώτα αποτελέσματα αύξησης δέκα κλώνων λεύκης σε πειραματική φυτεία παραγωγής βιομάζας στη Βόρεια Ελλάδα. Πρακτικά Ημερίδας Ανθρώπινο Δίκτυο-Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Καρπενήσι, Φεβρουάριος 1998. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., σελ., 189-197.

39. Σπανός, Κ. Α., Π. Κούκος, Ι. Σπανός, Γ. Γιακζίδης, 1997. Αποτελέσματα παραγωγικότητας πέντε κλώνων λεύκης σε πειραματική φυτεία στο Στρυμόνα. Αλεξανδρούπολη, 6-8 Απριλίου 1998. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, σελ., 317-325.

40. Σπανός, Κ.Α, 2002. Παραγωγή βιομάζας από πειραματική φυτεία κλώνων λεύκης μικρού περίτροπου χρόνου. Πρακτικά 7ου Εθνικού Συνεδρίου για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας. Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνολογίας (Ι.Η.Τ.). Πάτρα, 6-8 Νοεμβρίου 2002, σελ. 187-196.

Δημοσιευμένη περίληψή τους σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων41. Spanos K. A., D. Trakolis, G. Malamidis, 1997. Forest Ecosystems and conservational management of Pindos National Park. In: Naturalness and European Forests. International Congress. Council of Europe, Strasbourg, France, October 26-29, 1997.

42. Spanos, K. A., A. Pirrie, S. Woodward, 1997. Micropropagation of Cupressus sempervirens L. and Chamaecyparis lawsoniana (A. Murr.) Par. First Balkan Botanical Congress. Thessaloniki, Greece, September 19-22, 1997, pp. 343.

Δημοσιευμένη περίληψή τους σε Πρακτικά Εθνικών Συνεδρίων
43. Σπανός, K. A., Σ. Ξενόπουλος, 1998. Ανθεκτικότητα στο έλκος του Seiridium ειδών της οικογένειας Cupressaceae σε ελεγχόμενο περιβάλλον. 9ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο. Αθήνα, 20-22 Οκτωβρίου 1998, σελ. 159.

44. Σπανός, K. A., Α. Γκέρτσης και Δ. Κώττης, 2000. Αναπαραγωγή του Ilex aquifolium με μοσχεύματα για προστασία και καλλωπιστικούς σκοπούς. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών. Άρτα, 23-25 Οκτωβρίου, σελ. 25.

45. Σπανός, K.A., 2002. Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα FRAXIGEN: ‘Η χρήση του φράξου στο μέλλον -  προσδιορισμός των πληθυσμών του φράξου στην Ευρώπη για προστασία και αναγέννηση’. Στο: Π. Πλατής (εκδότης), Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών. Περιλήψεις 3ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου. Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία. Καρπενήσι, 4-6 Σεπτεμβρίου 2002, σελ. 30.

46. Σπανός, K.A., Δ. Κυριακίδης, Ρ. Παπή και Δ. Μυλωνάς, 2002. Το Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα FRAXIGEN: ‘Η χρήση του φράξου στο μέλλον -  προσδιορισμός των πληθυσμών του φράξου στην Ευρώπη για προστασία και αναγέννηση’ - Εργασίες στην Ελλάδα. Περιλήψεις 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών. Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2002, σελ.42.

Βιβλία, σημειώσεις, μελέτες και άλλες εκδόσεις ή δημοσιεύσεις47. Τρακόλης, Δ., Α. Τσιόντσης, Π. Πλατής, Κ. Α. Σπανός, Ι. Μελιάδης και Γ. Μαλαμίδης, 1996. Γενικό Διαχειριστικό Σχέδιο του Εθνικού Δρυμού Πίνδου. Υπ. Γεωργίας, Γενική Δ/νση Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αθήνα, 164 σελίδες.

48. Lindgren, D., K. A. Spanos and E. W. Andersson, 1996. Relationships after one round of selection. Dep. of Forest Genetics and Plant Physiology, Umea, Sweden, 8 pp.

49. Σπανός, K. A., 2000. Φυτείες μικρού περίτροπου χρόνου από επιλεγμένους κλώνους λεύκης και ιτιάς για παραγωγή ξύλου, βιομάζας και ενέργειας. AGROTICA 2000, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. - ΙΔΕ, 2 σελίδες (ανακ.).

50. Σπανός, K. A., 2000. Βλάστηση - Τύποι Οικοτόπων της Περιοχής Ειδικής Προστασίας ‘ΤΖΕΝΑ-ΠΙΝΟΒΟ’. Ημερίδα Παρουσίαση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. - ΙΔΕ, Δ/νση Δασών Περιφ. Κεντρ. Μακεδονίας. Εξαπλάτανος Πέλλης, Μάϊος 2000.

51. Σπανός, K. A., 2000. Η βλάστηση του Μαυροβουνίου. Ημερίδα Παρουσίαση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. - ΙΔΕ, Δ/νση Δασών Περιφ. Θεσσαλίας. Λάρισα, 8 Ιουνίου 2000.

52. Τρακόλης, Δ., Ι. Σπανός, Κ. Α. Σπανός, Ρ. Τσιακίρης και Δ. Χατζηλάκου, 2000. Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη & Σχέδιο Διαχείρισης της Περιοχής Ειδικής Προστασίας Όρη Τζένα – Πίνοβο. Έργο LIFE-Natura B4-3200/97/243 Διαχειριστικές Δράσεις Περιοχών Ειδικής Προστασίας στην Ελλάδα. Ε.Ε., ΕΘΙΑΓΕ, ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπ. Γεωργίας - Γενική Δ/νση Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, 272 σελίδες.

53. Τσιόντσης, Α., Κ. Α. Σπανός, Κ. Ραδόγλου και B. Hallman, 2000. Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη & Σχέδιο Διαχείρισης της Περιοχής Ειδικής Προστασίας ‘Όρος Μαυροβούνι Θεσσαλίας. Έργο LIFE-Natura B4-3200/97/243 Διαχειριστικές Δράσεις Περιοχών Ειδικής Προστασίας στην Ελλάδα. Ε.Ε., ΕΘΙΑΓΕ, ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπ. Γεωργίας - Γενική Δ/νση Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος.

54. Σπανός, Κ.Α., 2002. Ο φράξος για το μέλλον: προσδιορισμός των Ευρωπαϊκών πληθυσμών του φράξου για προστασία και αναγέννηση. (FRAXIGEN group). Ενημερωτικό φυλλάδιο του προγράμματος FRAXIGEN.

55. Σπανός, Κ.Α., 2002. Indicators for monitoring and evaluation of forest biodiversity in Europe. The BEAR - project (BEAR group) NEWSLETTER 3, Zoo Bo Tech / Grafikgruppen, Sweden, 12 pp.

Εκθέσεις προγραμμάτων56. Spanos, K. A. and P. Koukos, 1999. Biomass and energy production, recycling, and disposal of forest products. In: End of Life - Recycling, Disposal and Energy Production. Cost Action E9 - Life Cycle Assessment of Forestry and Forest Products WG 3. Graz, Austria, June 10-11, 1998, (in Press - final Report).

57. Spanos, K. A., Ε. Karlopoulos and C. Orfanidou, 1999. Biomass and energy production, recycling, and disposal of forest products - management of old timber. In: End of Life - Recycling, Disposal and Energy Production. Cost Action E9 - Life Cycle Assessment of Forestry and Forest Products WG 3. Graz, Austria, June 10-11, 1998, (in Press - final Report).

58. Spanos, K. A., P. Koukos and C. Orfanidou, 1999. Draft list of possible waste treatment options for waste wood and wood based products in Greece. In: End of Life - Recycling, Disposal and Energy Production Cost E9 - Life Cycle Assessment of Forestry and Forest products (WG1-4) - WG3. Hamburg, Germany, November 8-9, 1998, (in Press- final Report).

59. Spanos, K. A., G. Scordas and P. Koukos, 1999. Composting of organic residues. In: End of Life - Recycling, Disposal and Energy Production. Cost E9 - Life Cycle Assessment of Forestry and Forest products (WG1-4) - WG3. Hamburg, Germany, November 8-9, 1998, (in Press - final Report).

60. Skodras, G., K. A. Spanos, P. Samaras, P. Vourliotis, P. Grammelis, E. Kakaras and G. P. Sakellaropoulos, 2000. Co-combustion of Waste Wood in Industrial Power Plants Environmental Impacts. In: End of Life - Recycling, Disposal and Energy Production. Cost E9 - Life Cycle Assessment of Forestry and Forest products - WG3. Helsinki, Finland, November 8-9, 1998, (in Press - final Report).

61. Spanos, K.A., P. Koukos, and G. Skordas, 2001. Woody biomass management options in Greece. Cost E9 - Life Cycle Assessment of Forestry and Forest products - WG3: End of Life - Recycling, Disposal and Energy Production, EU, Final Report (in press).

62. Σπανός, Ι., Α. Παπαγιαννόπουλος, Κ. Σπανός, Χ. Γαλλής, Μ. Καλαπανίδα, Δ. Τσέλιος, Μ. Κωσταρέλλου και Φ. Χατζήνα, 2002. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα TWIG / δράση: Yλοχρηστική αναβάθμιση πολλαπλής χρήσης των δασών χαλεπίου πεύκης. ΕΘΙΑΓΕ/Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Θεσσαλονίκη.Τελική έκθεση, 67 σελ.

63. Σπανός, Κ.Α., 2002. Modelling of Heterobasidion infection in European Forests: a decision - support tool for the forest manager (MOHIEF). MOHIEF Meeting. Torino, September 2002. 1st year report, 7 p.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 22/04/2024, 07:33 by Administrator
  Έχοντας υπόψη την αριθμ. 23 απόφαση της 06ης/10.04.2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Έρευνας,   ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ –...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 24/04/2024, 08:07 by Administrator
  Έχοντας υπόψη την αριθ. 24απόφαση της 06ης/10.04.2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Έρευνας,   ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ –...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 22/05/2024, 08:36 by Administrator
    Έχοντας υπόψη την αριθ. 13απόφαση της 8ης/14-05-2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Έρευνας, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ –...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 30/05/2024, 05:01 by Administrator
  Έχοντας υπόψη την αριθ. 26 απόφαση της 23/05/2024  Συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Έρευνας,   ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ –...