Αναζήτηση

 

Ιστορικό Εργασίας

 

Επαγγελματική σταδιοδρομία

1/3/1999 - σήμερα:

Διευθυντής, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (από 13/10/2011, ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ).

2/2/1999 - σήμερα:

Τακτικός Ερευνητής, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας.

10/7/1992 – 1/2/1999:

Αναπληρωτής Ερευνητής, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας.

1/4/1986 - 9/7/1992:

Δασολόγος - Ερευνητής, Ίδρυμα Δασικών Ερευνών, Υπουργείο Γεωργίας.

26/4/1985 - 31/3/1986:

Δασολόγος, Δασική Υπηρεσία, Υπουργείο Γεωργίας.

6/11/1980 - 31/5/1983:

Δασολόγος - Ερευνητής, Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων, Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Επαγγελματική εμπειρία

1992-σήμερα:

Διοίκηση, έρευνα, συμβουλευτικό έργο και μεταφορά τεχνογνωσίας, ως διευθυντής και ερευνητής του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας.

1986-1992:

Έρευνα και συμβουλευτικό έργο, Τομέας Λιβαδοπονίας, Ίδρυμα Δασικών Ερευνών, Υπουργείο Γεωργίας.

1985-1986:

Δασικό Κτηματολόγιο και χαρτογράφηση, ως δασολόγος της Δασικής Υπηρεσίας του Υπουργείο Γεωργίας.

1980-1983:

Έρευνα, Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων, Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Προκαταρκτική:

Απόκτηση εμπειρίας σχετικά με τα δασικά και λιβαδικά οικοσυστήματα της χώρας ως εργαζόμενος στο Δασαρχείο Τσοτυλίου και στο Ίδρυμα Δασικών Ερευνών κατά τη θερινή περίοδο των ετών 1979 (1 μήνα) και 1980 (4 μήνες), αντίστοιχα.

Ερευνητική εμπειρία

Οι ερευνητικές μου δραστηριότητες περιλαμβάνουν βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στην οικολογία και διαχείριση των λιβαδικών πόρων, με σκοπό την ορθολογική χρήση των λιβαδικών τοπίων και φυτών. Συγκεκριμένα τα ερευνητικά ενδιαφέροντά μου είναι :

  • Οικολογία βόσκησης και διατροφή ζώων που βόσκουν στα λιβάδια. Αυτές οι ερευνητικές δραστηριότητες επικεντρώνονται: (i) στο ποια φυτά επιλέγουν τα ζώα στα λιβάδια και γιατί επιλέγουν αυτά που επιλέγουν και (ii) στη μελέτη και κατανόηση των αλληλεπιδράσεων φυτών - ζώων με σκοπό την ορθολογική αξιοποίηση των βοσκόμενων εκτάσεων και τη διατήρηση και επαύξηση της βιοποικιλότητάς τους.
  • Ρόλος των ξυλωδών φυτών στα λιβάδια της χώρας και ενσωμάτωσής τους στα Μεσογειακά συστήματα παραγωγής.
  • Διαχειριστικές προτάσεις για την αποτελεσματική χρήση των λιβαδιών.

Για την επίτευξη των παραπάνω δραστηριοτήτων μελέτησα τις αλληλοεπιδράσεις φυτών – ζώων σε μία ποικιλία λιβαδικών τύπων, όπως ποολίβαδα, θαμνολίβαδα, υγρολίβαδα, δασολίβαδα και βοσκόμενα δάση. Επίσης, διεξήγαγα μία σειρά από πειράματα με διάφορα είδη ζώων που διατρέφονταν με λιβαδικά φυτά σε ελεγχόμενες συνθήκες για να διερευνηθούν οι μηχανισμοί επιλογής δίαιτας και να προσδιοριστεί η αξία των φυτών αυτών ως πηγές βοσκήσιμης ύλης. Αυτές οι ερευνητικές δραστηριότητες χρηματοδοτήθηκαν από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους.

Διδακτική εμπειρία

Το 1988, δίδαξα για ένα ακαδημαϊκό έτος το μάθημα των Ορεινών Δασικών Βοσκοτόπων στο Τμήμα Δασοπονίας του ΤΕΙ Καβάλας, Παράρτημα Δράμας. Επίσης, κατά καιρούς έδωσα διαλέξεις και συμμετείχα ως εισηγητής σε εκπαιδευτικά σεμινάρια στο Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο.

Επιστημονικές εταιρείες

1. Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρία

Ήμουν από τα ιδρυτικά μέλη της εταιρείας και ο πρώτος Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. της από την ίδρυσή της το 1992 και μέχρι το 1994. Για τη διετία 1999-2000 εκλέχτηκα και πάλι στο Δ.Σ. και ήμουν ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρίας. Τέλος, εκλέχτηκα πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρίας για τις διετίες 2001 –2002 και 2003 - 2004.

2. Society of Range Management (USA)

3. Ελληνική Δασολογική Εταιρία

4. Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρία

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ ΤΩΝ...

Written on 12/08/2021, 08:12 by Administrator
  Διαχείριση βοσκήσιμων γαιών των πυρόπληκτων περιοχών, άρθρο του Διευθυντή του ΙΔΕ Δρ Θωμά...

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ...

Written on 07/08/2022, 05:54 by Administrator
    ΄Αρθρο της Δρ Μαγδαλινής Πλένιου, Ερευνήτριας ΙΔΕ σχετικά με την πρόσφατη πυρκαγία στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς - Λευκίμης Σουφλίου, διαβάστε περισσότερα...

Οι επιπτώσεις των πυρκαγιών του...

Written on 11/09/2023, 05:24 by Administrator
    Άρθρο του Εντεταλμένου Ερευνητή Δρ.Φώτιου Ξυστράκη, για την πυρκαγιά στην Π.Ε....

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 07/11/2023, 06:47 by fri
  Έχοντας υπόψη την αριθ. 46 απόφαση  της  15ης/31-10-2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 07/11/2023, 06:49 by fri
  Έχοντας υπόψη την αριθ. 47 απόφαση  της 15ης/31-10-2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο...