Αναζήτηση

Επιλογή (Selection) Δημοσιευμένων Εργασιών.

A.  Μονογραφίες (Monographs)


1. Γαλλής, Χ., 1988. Παραγωγή βιομάζας από την Medicago arborea κάτω από διαφορετικούς χειρισμούς κοπής και λίπανσης. Διπλωματική εργασία (25 σελ) , Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη.

2. Gallis, Chr., 1992.Work Fatigue in Forest Operations: Causes and Management by using Electromyography. ΜεταπτυχιακήμονογραφίαΜάστερς, M.Sci. Thesis, Faculty of Forestry and Environmental Management, University of New Brunswick, New Brunswick, Canada. 79 pages.

3. Gallis, Chr., 1997. Stochastic Computer Simulation of Forest Biomass Logistics in Greece. Διδακτορικήδιατριβή, Doctoral Dissertation (Doctor of Science in Agriculture and Forestry-Doc. Sci. in Agr. & For.), Department. of Forest Resources Management, Faculty of Agriculture and Forestry, University of Helsinki, Helsinki, Finland. ISBN 951-45-7687-X

 

B. Ειδικές Μονογραφίες (Special monographs)


1.Ζήσης Σαμαράς, Άγης Παπαδόπουλος, Χρήστος Γαλλής, Αναστάσιος Μπακιρτζής, Νικόλαος Φιλιππόπουλος, Ζήσης Μπούρος, Στέλιος Δακουράς και Δημήτρης Τσίνογλου, 2004. Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Κεντρική Μακεδονία: H εξέλιξη του τομέα ενέργειας ως το 2018. Μάρτιος 2004, 31 σελίδες. ISBN 960-88503-0-4

2. Sjur Baardsen, Luc Balant,Christos Gallis et al., 2007. Health and Natural Outdoors. COST Strategic Workshop, Final Report, Kjell Nilsson, Chris Baines and Cecil Konijinendijk (editors), Larnaka, Cyprus, 19-21 April, 2007, Official Publication by COST Office, 25 pages.

 

Γ. Βιβλία (Textbooks)


1. Marcus Sangster, Kjell Nilsson, Christos Gallis, Terry Hartig, Sjerp de Vries, Klaus Seeland, Jasper Schipperijn, 2011. Forests, Trees, and Human Health. SPRINGER New York Dordrecht Heidelberg London, 411 pages. ISBN 978-90-481-9805-4.

2. Christos Gallis, (editor), 2013. Green Care: for Human Therapy, Social innovation, Rural economy, and education. Nova Science Publishers, Public Health for the 21st Century, New York, 343 pages. ISBN 978-1-62417-479-7

 

Δ. ΚεφάλαιασεΒιβλία (Chapters in textbooks)


1. Christos Gallis, Bjarne Holmbom, Paraskevi Moutsatsou, Tytti Sarjala, Joseph Buhagiar, Vesa Virtanen, 2011. Forest Products with Medicinal and Health Promoting Properties. In: Sangster, Kjell Nilsson, Christos Gallis, Terry Hartig, Sjerp de Vries, Klaus Seeland, Jasper Schipperijn (Editors), “Forest, Trees, and Human Health”,  Springer New York Dordrecht Heidelberg London, pages 23-40.

2. Giovanni Sanesi, Christos Gallis, Hans Kasperidus, 2011. Urban Forests and their Ecosystem Services in Relation to Human Health Management. In: Sangster, Kjell Nilsson, Christos Gallis, Terry Hartig, Sjerp de Vries, Klaus Seeland, Jasper Schipperijn (Editors), “Forest, Trees, and Human Health”,  Springer New York Dordrecht Heidelberg London, pages  41-76.

3. Christos Gallis, Marcus Sangster, Gunnar Tellnes, Giovanni Sanesi, Liz O’Brian, Bjarne Holmbom, Kari Batt-Rawden, 2011. Current Status and Research Trends on Forests and Human Health in Europe. In: Prof. Qing Li, editor. “Textbook in Forest Medicine”, Nova Science Publishers, New York.

4. Christos Gallis, 2013. What is Green Care? Introduction, History, and Origins. In: Christos Gallis, editor. “ Green Care for Human Therapy, Social Innovation, Rural Economy, and Education” Public Health in the 21st Centrury, , Nova Science Publishers, pages 3-11.

5. Dorit Haubenhofer, Christos Gallis, France Harris, Linda Jolly, Michael Kaufman, Erling Krogh, Kristi Salo, Johanna Schockemohle, Pia Smeds, and Georg Wiesinger, 2013. Learning on Green Care Farms. In: Christos Gallis, editor. “ Green Care for Human Therapy, Social Innovation, Rural Economy, and Education”,Public Health in the 21st Century , Nova Science Publishers, pages 243-277.

 

Ε. ΒιβλίαΣυνεδρίων (Conference books)


1. Γαλλής, Χρ. (ed) 2001. Προστασία και Διαχείριση των Παράκτιων Δασών του Νομού Χαλκιδικής.  Πολύγυρος, 20 Νοεμβρίου 2001. University Studio Press, Thessaloniki,  135 σελίδες. ISBN 960-12-1053-9

2. Gallis, Chr. (ed) 2004. Management of Recovered Wood: Recycling, Bioenergy, and Other Options. 22-24 April  2004, Thessaloniki, Greece. University Studio Press, Thessaloniki, 361pages. ISBN 960-12-1275-2

3.  Gallis, Chr. (ed) 2005. Management of Recovered Wood: Strategies towards Technical, Economic, and Environmental Standard in Europe.  29 Sep.-1 October 2005, Bordeaux, France. University Studio Press, Thessaloniki, 320 pages. ISBN 960-12-1424-0

4. Gallis, Chr. (ed) 2005.  Forest, Trees, Human Health and Well being. 13-15 October 2005, Thessaloniki, Greece. Siokis Medical Books, Thessaloniki, 357 pages. ISBN 960-7461-54-1

5. Gallis, Chr. (ed) 2005. Forest Products, Forest Environment and Human Health: Tradition, Reality, and Perspectives. 20-22 April 2005, Firenze, Italy. University Studio Press, Thessaloniki, 127 pages. ISBN 960-12-1424-0

6. Gallis, Chr. (ed) 2007. Management of Recovered Wood: Reaching a Higher Technical, Economic, and Environmental Standard in Europe. 2-4 May 2007, Klagenfurt, Austria. University Studio Press, Thessaloniki,  319 pages. ISBN 978-960-12-1596-9

7. Gallis, Chr. (ed) 2007. Green Care in Agriculture: Health effects, Economics, and Policies.J 20-22 June 2007, Vienna, Austria. University Studio Press, Thessaloniki, 269 pages. ISBN 978-960-12-1655-3

 

Ζ. Πλήρεις δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά μετά από κρίση (Fullpapersinpeerreviewedinternationaljournals)


1. Gallis, Chr., 1996. Activity Oriented Stochastic Computer Simulation of Forest Biomass Logistics in Greece. Biomass and Bioenergy, Vol. 10, Nos 5/6: 377-382

2. Gallis, Chr., 2002. Simulation of forest products export logistics: a newsprint paper case study. Forests Products Journal, Vol. 52, No 3: 19-24.

3. Gallis, Chr., 2003. Probabilistic assessment of forest biomass storage time and its effect on cost: a beech wood case study. Forest Products Journal, Vol. 53, No 10: 44-47.

4. Gallis, Chr., 2004. Comparative cost estimation for forwarding small-sized beech logs with horses and mini skidder in northern Greece. Forest Products Journal, Vol 54, No 11: 84-90.

5. Gallis, Chr., Papajanopoulos, A., Papadopoulou, E., 2006. Increasing Resin Production from Pinus halepensis by using New-Resin Tapping Stimulants. Forest Chemicals Review, Vol. 116, No 5: 5-7.

6.Gallis, Chr., 2006. Work-related prevalence of musculoskeletal symptoms among Greek forest workers. International Journal of Industrial Ergonomics, 36:731-736.

7. Gallis, Chr., and Panagopoulou, Pan., 2007. Nutrient intakes of Greek forest workers and researchers do not meet all reference dietary intakes. Nutrition Research, Vol. 27(6: 321-326.

8. Gallis, Chr., 2009. Body Composition and Obesity among Greek Forest Workers and Researchers. International Journal of Body Composition Research, Vol. 7, No.3:85-89.

9. Gallis, Chr., Spyroglou, G., and Papajanopoulos A., 2011. Linear Regression Models to Predict Special Post Production from Logs of Deresinated Pinus halepensis (Mill) Trees. Forest Products Joural, 61(4): 297-301.

 10. Gallis, Chr. And Spyroglou, G., 2012.Productivity Linear Regression Models of Tree-Length Harvesting in Natural Coastal Aleppo Pine (Pinus halepensis L.) Forests at the Chalkidiki area of Greece. Croatian Journal of Forest Engineering,33(1):115-123.

12. Gallis, Chr., 2013. Increasing Productivity and Controlling of Work Fatigue in Forest Operations by Using Prescribed Active Pauses: a Selective Review. Croatian Journal of Forest Engineering,34(1):103-112.

13. Gallis, Chr., Giagli, K., 2013. Quantitative and geographical analysis of solid waste landfill in the municipalities union of Thessaloniki greater area. A Glance at the World-Technical note, Waste Management, 33:2579-2581.

14. Koutsianitis, D., Mitani, C., Giagli, K., Tsalagkas, D., Halasz, K., Kolonics, O., Gallis, C., Csoka, L., 2014.  Properties of unltrasound extracted bicomponenet lignocelluloses thin films. Untrasonic Sonochemistry, 23:148-155.

 

Η. Πλήρεις δημοσιευμένες εργασίες σε Ελληνικά περιοδικά μετά από κρίση (FullpapersinpeerreviewedGreekjournals)

1. Γαλλής, Χ., 2001. Αειφορική Διαχείριση των Δασών και Οικολογική Πιστοποίηση των Δασικών Προϊόντων: Διεθνής Πρακτική και Προοπτικές στην Ελλάδα. Γεωτεχνικά  Επιστημονικά Θέματα, 1: 4-10.

2.Γαλλής, Χ., 2002. Επιπτώσεις παραγόντων του περιβάλλοντος εργασίας στην κόπωση και υγεία των εργαζομένων στη συγκομιδή δασικής βιομάζας. Δασική Έρευνα , 14:51-62

3. I. Σπανός, Α. Παπαγιαννόπουλος, Χ. Γαλλής, Μ. Καλαπανίδα, Κ.Σπανός, 2003.  Καταλληλότητα δένδρων Χαλεπίου πεύκης για παραγωγή προϊόντων ξύλου, ρητίνης και μελιού στη Χαλκιδική. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, ΙΙ, Τόμος 14, Τεύχος 1, σελ. 45-53.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ ΤΩΝ...

Written on 12/08/2021, 08:12 by Administrator
  Διαχείριση βοσκήσιμων γαιών των πυρόπληκτων περιοχών, άρθρο του Διευθυντή του ΙΔΕ Δρ Θωμά...

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ...

Written on 07/08/2022, 05:54 by Administrator
    ΄Αρθρο της Δρ Μαγδαλινής Πλένιου, Ερευνήτριας ΙΔΕ σχετικά με την πρόσφατη πυρκαγία στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς - Λευκίμης Σουφλίου, διαβάστε περισσότερα...

Οι επιπτώσεις των πυρκαγιών του...

Written on 11/09/2023, 05:24 by Administrator
    Άρθρο του Εντεταλμένου Ερευνητή Δρ.Φώτιου Ξυστράκη, για την πυρκαγιά στην Π.Ε....

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 07/11/2023, 06:47 by fri
  Έχοντας υπόψη την αριθ. 46 απόφαση  της  15ης/31-10-2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 07/11/2023, 06:49 by fri
  Έχοντας υπόψη την αριθ. 47 απόφαση  της 15ης/31-10-2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο...