Αναζήτηση

Δρ. Γκατζογιάννης Στυλιανός

 • Τακτικός Ερευνητής

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών
570 06 Βασιλικά, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 461 172 & 3,  2310 461 411,  2310 461 637 (εσωτ.235)
Fax: 2310 461 341
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." mce_' + path + '\'' + prefix + ':' + addy4943 + '\'>'+addy_text4943+'<\/a>'; //-->


ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Πτυχίο Δασολογίας (1972), Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • Διδακτορικό Δίπλωμα (1984), Δασολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Georg - August, Göttingen, Γερμανία.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Δασική διαχειριστική και οικονομία

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Μεθοδολογία και συστήματα διαχείρισης δασών και Φυσικού περιβάλλοντος
 • Απογραφή φυσικών πόρων
 • Διαχείριση δασών υπό το καθεστώς της πολλαπλής χρήσης
 • Οικονομική της διαχείρισης ανανεώσιμων φυσικών πόρων
 • Επιχειρησιακή έρευνα
 • Απογραφή και ανάλυση του μηχανισμού παραγωγής ανανεώσιμων φυσικών πόρων
 • Βιομετρικές βάσεις της δυναμικής των δασικών οικοσυστημάτων
 • Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών και δασών αναψυχής
 • Ενσωμάτωση οικολογικών παραμέτρων στη διαχείριση των δασών
 • Χωροταξία στο φυσικό περιβάλλον