Αναζήτηση

 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΘΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για σύναψη (4) τεσσάρων συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος/έργου: "Βιολογική καταπολέμιση του έλκους της καστανιάς στα καστανοδάση και τους καστανεώνεςτης χώρας για το έτος 2016 - Παρασκευή και προμήθεια μυκητικών εμβολίων".
Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για σύμβαση μίσθωσης έργου, κατ' άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι και την 13η Ιουλίου 2016 και ώρα 12:00 σε κλειστό φάκελο στα γραφεία του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών με την ένδειξη "Για την υπ' αριθ. 1378/5-7-2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση σε μορφή pdf κάντε κλικ εδώ

Written on 20/04/2018, 10:06 by fri
2018-04-20-10-06-47Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εξωτερικό...