Αναζήτηση

Written on 21/08/2015, 10:32 by fri
2015-08-21-10-32-09   Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού...
Written on 28/08/2015, 07:36 by fri
2015-08-28-07-36-48   Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού...