Αναζήτηση

Written on 28/08/2015, 07:36 by fri
2015-08-28-07-36-48   Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού...
Written on 08/10/2015, 05:53 by fri
2015-10-08-05-53-37  Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα...
Written on 19/10/2015, 11:40 by fri
2015-10-19-11-40-26 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ “ΔΗΜΗΤΡΑ”   ΓΕΝΙΚΗ...